Khách hàng CƠ QUAN Lập Thạch >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc

DANH SÁCH CƠ QUAN H. Lập Thạch, T. Vĩnh PhúcĐịa chỉ
1UBND huyện Lập ThạchCF86+45G, ĐT307, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
2UBND xã Tử DuCF4F+4Q6, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
3UBND thị trấn Lập ThạchCF77+CF8, ĐT307, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
4Huyện Ủy Huyện Lập ThạchCF86+7PH, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
5Bệnh viện Huyện Lập Thạch2 ĐT307, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
6Phòng Khám Đa Khoa Tâm ĐứcCF67+J24, ĐT305, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
7Trung Tâm Y Tế Lập ThạchCF74+5JQ, Khu 9, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
8Trạm y tế xã Ngọc MỹFFG2+H4H, Hà Loan, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
9Trạm y tế xã Xuân HoàCFP9+MGQ, TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc